Geothermische boringen

Geothermie kan gebruikt worden bij elk bodemtype

Energie Verbeke heeft het grootste machinepark van België.

Met onze 8 boortorens zijn we overal in België actief en slagen we er in om door elke ondergrond te boren. Om uw boringen goed uit te voeren maken we gebruik van twee belangrijke technieken: spoelboren & hamerboren.

Hoe worden de boringen uitgevoerd?
Wat gaat er in de bodem?
Na de boringen
Benieuwd naar meer?

Hoe worden de boringen uitgevoerd?

Spoelboringen

Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van water om de grond los te woelen en te vergruizen. Door de holle boorbuizen wordt water naar beneden gepompt en via de ruimte tussen het boorgat en de boorbuis wordt het losgewoelde en verguisde materiaal terug naar boven gebracht.

Dit type boringen kan in de meeste streken in Vlaanderen worden toegepast, voornamelijk waar de bodem bestaat uit een zand en/of kleigrond.

Spoelboringen

Hamerboringen

Bij hamerboringen worden verschillende boortechnieken gecombineerd. De voerbuizen worden rotatief in de bodem geboord, het gesteente wordt door de boorkop losgemaakt en via een luchtstroom naar boven gevoerd. Deze unieke boortechniek is veel ingrijpender en wordt toegepast bij rotsformaties, steenbanken en moeilijk doordringbare lagen.

Energie Verbeke is een van de weinige boorbedrijven die hier reeds een jarenlange ervaring in heeft. Hamerboringen worden voornamelijk toegepast in de Vlaamse Ardennen, Brussel en Wallonië.

Hamerboringen

Wat gaat er in de bodem?

Geothermische sondes

Na het bereiken van de gewenste diepte laten we de aardwarmtewisselaar via het boorgat naar beneden zakken. We maken voor onze aardwarmtewisselaars uitsluitend gebruik van duurzame HDPE en geven hier dan ook een garantie op van 50 jaar.

De sondes worden op maat gemaakt in onze magazijnen en met een uitgebreide druktest op lekken gecontroleerd.

 

Enkele of dubbele U-sondes?

Bij Energie Verbeke kiezen we bewust en resoluut om te werken met dubbele U-sondes. Dat wil zeggen dat de aardwarmtewisselaars bestaan uit een dubbele U-lus in duurzame HDPE. In tegenstelling tot enkele U-sondes en Turbosondes ligt de rendabiliteit van dubbele U-sondes tot bijna 20% hoger.

 

Boorgat afdichten

Nadat de sonde werd ingebracht, moet het boorgat worden opgevuld. We maken hierbij gebruik van een thermisch grout met een hoge lambda-waarde. In tegenstelling tot zand of grind, zal het grout er voor zorgen dat de sonde nog beter de warmte van de bodem opneemt. Ze zorgt ervoor dat de sonde blijft zitten en het boorgat volledig afgesloten is van andere bodemlagen.

Wat gaat er in de bodem?

Wanneer de boringen zich onder het gebouw bevinden, wordt gebruik gemaakt van een waterdichte doorvoerplaat om de collector op te stellen in de technische ruimte of ondergrondse parking.

Wanneer de boringen zich buiten het gebouw bevinden, wordt gebruik gemaakt van een collectorput om de collectoren in te bevestigen.

Afhankelijk van de belastingsklasse kan u opteren voor een PE-collectorput of een betonnen collectorput.

Na de boringen

Wanneer de sonde geplaatst is en het boorgat is afgedicht, dient de boring nog tot in het gebouw worden gebracht. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de geothermische boringen aan te sluiten, afhankelijk van de locatie, diepte en het aantal boringen.

 

Centrale collector

Bij de grotere projecten wordt gebruik gemaakt van een centrale collector. In dit geval kan elke boring apart worden aangesloten op de collector, of kunnen verschillende tichelmanverbindingen worden aangesloten. Een centrale collector heeft als voordeel dat elk circuit kan worden afgesloten, getest en ontlucht.

 

Tichelmanaansluiting

Tot 5 boringen wordt gebruik gemaakt van een Tichelmanaansluiting of seriële aansluiting. Hierbij worden de verschillende lussen volgens een specifiek patroon en eindigen we in uw woning met twee bolkranen.

Dit is de voordeligste manier van aansluiten en wordt het vaakste toegepast bij particuliere woningen.

 

Druk- en spoeltesten

Nadat alle boringen zijn aangesloten, wordt het systeem grondig getest. In eerste instantie worden alle boringen gespoeld om zoveel mogelijk vuil uit de leidingen te krijgen.

Nadien wordt het volledige systeem onderworpen aan een geijkte druktest om te vermijden dat er na verloop van tijd lekken zouden kunnen ontstaan.

Benieuwd naar meer?

Bron van energie voor verwarming én koeling

Geothermie uitgelegd

Meer over de studiefase en dimensionering

Geothermische studies