Geothermische studies

Energie Verbeke zorgt ervoor dat uw bron correct gedimensioneerd is op lange termijn

Tijdens de studiefase brengen we elk detail van uw geothermisch warmtepompsysteem in kaart.

Een correcte dimensionering van de bron in cruciaal voor de werking van uw bron. Te weinig boringen zullen de bodem op termijn uitputten, terwijl een teveel aan boringen het rendement van elke boring omlaag halen. Energie Verbeke zorgt ervoor dat uw bron correct gedimensioneerd is op lange termijn.

Geothermische studie voor particulier
Geothermische studie voor studiebureau, ontwikkelaar of installateur
Benieuwd naar meer?

Geothermische studie voor particulier

Informatieaanvraag

Deze basisinformatie hebben we nodig om aan uw geothermische bron te dimensioneren:

 • Werfadres voor het bepalen van de geologie
 • Bouwplannen
 • EPB-rapport, te verwarmen oppervlak of type warmtepomp
 • Passieve koeling: ja/nee
Brondimensionering
Wist je dat
... we ook zonder gekozen warmtepomp al een goede indicatie kunnen geven over het aantal boringen.

Een hoog renderende bron voor het leven, dat moet uiteindelijk het doel zijn van geothermie. Een correcte brondimensionering is cruciaal voor de werking van uw geothermisch systeem en zal bijdragen tot een kortere terugverdientijd. Onze ingenieurs staan voor u klaar om uw noden af te stemmen op de bodem.

Tijdens de dimensionering van de bron berekenen we het aantal, de diepte en de configuratie van de verticale bodemwarmtewisselaars. We houden daarbij ook rekening met geologie, hydrogeologie, stratigrafie, thermogeologie en voeren een boortechnische analyse uit in functie van de ondergrond. Het resultaat is een correct gedimensioneerde bron die een hoog rendement verzekert.

Wist je dat
... we ook zonder gekozen warmtepomp al een goede indicatie kunnen geven over het aantal boringen.
Architecturale inpassing

Bij de integratie van een geothermisch warmtepompsysteem, moeten reeds in de beginfase van uw project een aantal beslissingen genomen worden. Naast het bepalen van de locatie van de boringen en het leidingtracé wordt tevens bekeken in welke bouwfase de boringen best worden uitgevoerd. Hierbij is de toegankelijkheid en de grootte van de boorveldzone essentieel. Hoe vroeger wij betrokken zijn in het proces, des vlotter de boringen kunnen worden uitgevoerd.

Wist je dat
... de boringen best worden uitgevoerd vlak na de ruwbouwfase?
Offerte, contract, planning

De offerte is in principe een gemotiveerde presentatie van ons voorstel. Eens de offerte en het contract getekend zijn, kan de planning bekeken worden. Door de toenemende populariteit van geothermie, houdt u best rekening met een periode van 4 tot 6 maanden voor wij de boringen kunnen uitvoeren.

Met ons uitgebreid machinepark slagen we er wel in om de uitvoeringstermijn sterk in te korten, meerdere boortorens op uw project kunnen de uitvoeringstermijn gemakkelijk halveren.

Vraag een offerte aan

Geothermische studie voor studiebureau, ontwikkelaar of installateur

Informatieaanvraag
Informatieaanvraag
Informatieaanvraag

Overweegt u geothermie, maar heeft u geen idee waaraan u zich mag verwachten? Met een aantal gegevens kunnen we u snel een inschatting geven over uw BEO-veld:

Verkaveling
 • Adres van de locatie om de geologie te bepalen
 • Bouwplannen
 • Warmteverlies, of te verwarmen oppervlakte, warm water
Appartementsblok
 • Adres van de locatie om de geologie te bepalen
 • Bouwplannen
 • Warmteverlies, of te verwarmen oppervlakte, warm water
Openbare aanbesteding
 • Adres van de locatie om de geologie te bepalen
 • Piek verwarmings- en koelvermogen (passief)
 • Behoefte aan energie voor verwarming en koeling in MWh of bedrijfsuren per jaar.
 • Behoefte aan sanitair warm water in MWh/jaar
Kantoorgebouw
 • Adres van de locatie om de geologie te bepalen
 • Piek verwarmings- en koelvermogen (passief)
 • Behoefte aan energie voor verwarming en koeling in MWh of bedrijfsuren per jaar.
 • Behoefte aan sanitair warm water in MWh/jaar
Brondimensionering
Dimensionering in EED

Een hoog renderende bron voor het leven, dat moet uiteindelijk het doel zijn van geothermie. Wenst u een snelle voorstudie voor een projectvoorbereiding of een uitgebreide dimensionering in functie van gekende warmte- en koellasten? Onze ingenieurs staan voor u klaar om uw noden af te stemmen op de bodem. Een correcte brondimensionering is cruciaal voor de werking van uw geothermisch systeem, wij dragen dit dan ook zeer hoog in het vaandel.

Tijdens de dimensionering van de bron berekenen we het aantal, de diepte en de configuratie van de verticale bodemwarmtewisselaars. We houden daarbij ook rekening met geologie, hydrogeologie, stratigrafie, thermogeologie en voeren een boortechnische analyse uit in functie van de ondergrond. Het resultaat is een correct gedimensioneerde bron die een hoog rendement verzekert.

Dimensionering in EED
TRT-test
TRT-test
TRT-test

Wanneer u te maken heeft met een aanzienlijk BEO-veld, is het aangeraden om een thermische respons test uit te voeren. Deze test laat toe om de werkelijke thermische bodemkarakteristieken te bepalen en zo een nauwkeurige berekening te verkrijgen van wat u uit de bodem haalt. Energie Verbeke voert jaarlijks tientallen TRT-testen uit, waardoor we reeds over een grote en nauwkeurige database beschikken over de bodem in Vlaanderen.

Een TRT-test kan worden uitgevoerd tijdens de eerste boring van het BEO-veld, zo krijgt u tijdens de uitvoering de resultaten van de test en kan nog voor afronding beslist worden op boringen te schrappen of bij te plaatsen. Indien u graag de karakteristieken van de bodem op voorhand kent, zijn wij ook in de mogelijkheid om een aparte proefboring uit te voeren, die nadien gerecupereerd kan worden.

Architecturale inpassing
architecturale inpassing

Bij de plaatsing van een BEO-veld, moeten reeds in de beginfase van uw project een aantal beslissingen genomen worden. Naast het bepalen van de locatie van de boringen en het leidingtracé wordt tevens bekeken in welke bouwfase de boringen best worden uitgevoerd. Hoe vroeger wij betrokken zijn in het proces, des vlotter de boringen kunnen worden uitgevoerd.

Wist je dat
... bij meer dan de helft van onze projecten, de boringen onder het gebouw liggen?
architecturale inpassing
Offerte, contract, planning

De offerte is in principe een gemotiveerde presentatie van ons voorstel. Eens de offerte en het contract getekend zijn, kan de planning bekeken worden. Door de toenemende populariteit van geothermie, houdt u best rekening met een periode van 4 tot 6 maanden voor wij de boringen kunnen uitvoeren.

Met ons uitgebreid machinepark slagen we er wel in om de uitvoeringstermijn sterk in te korten, meerdere boortorens op uw project kunnen de uitvoeringstermijn gemakkelijk halveren.

Vraag een offerte aan

Benieuwd naar meer?

Bron van energie voor verwarming én koeling

Geothermie uitgelegd

Meer over het uitvoeren van boringen

Geothermische boringen