Wetgeving, subsidies, overheidssteun

Groene energie is de toekomst, zowel voor particulieren en bedrijven. Lees hier welke steun jij kan ontvangen voor jouw project.

Voor particulieren
Voor bedrijven

Voor
particulieren

Particuliere premies voor het plaatsen van een geothermische warmtepomp  

Nieuwbouw
Voor een nieuwbouwwoning is er geen premie voorzien voor het plaatsen van een geothermische warmtepomp. Echter het plaatsen van een geothermische warmtepomp zal een gunstige invloed hebben op het E-peil van de woning. Hierdoor ontvangt u van de Vlaamse Overheid een korting op uw onroerende voorheffing. Deze korting is 5 jaar geldig en kan oplopen tot 100% van het belastingbedrag.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Renovatie
De Vlaamse Overheid kent via de netbeheerder een premie toe voor de plaatsing van een geothermische warmtepomp. De premie bedraagt 40% van het factuurbedrag met een maximum van €4000. Wanneer er geen aardgasnet aanwezig is of indien de warmtepomp elektrische accumulatieverwarming vervangt worden deze bedragen verdubbeld.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse overheid wil eigenaars nog extra stimuleren om hun woning energiezuinig te maken door een extra premie toe te kennen voor wie minstens drie van de zeven vooropgestelde energiebesparende ingrepen doet binnen de 5 jaar. De extra premie gaat van €1250 bij 3 energiebesparende maatregelen tot €4750 bij 7 energiebesparende maatregelen.

Het plaatsen van een geothermische warmtepomp is opgenomen als één van de zeven vooropgestelde energiebesparende ingrepen. Lees hier alle informatie.

Bovendien zijn sinds 1 juni 2018 verminderde registratierechten van toepassing voor wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert. Je betaalt dan slechts 6% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 7%.

Meer info is na te lezen op de website van de Vlaamse Overheid.

Voor particulieren

Voor bedrijven
& lokale besturen

Voor bedrijven & lokale besturen

Premieoverzicht voor het plaatsen van een geothermische warmtepomp voor lokale besturen en ondernemingen

Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen kunnen op heel wat steun rekenen

Federale overheid
Artikel 69 van het Wetboek der inkomstenbelasting (WIB) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investering werd gedaan.

Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid komt bedrijven tegemoet die investeren in performante ecologische technologieën met de Ecologiepremie+ . Een limitatieve technologieënlijst werd hiervoor opgesteld. Warmte met geothermie staat vermeld op deze lijst.

Ook is er net zoals bij de particuliere steunmaatregelen voor bedrijven een korting op de onroerende voorheffing voorzien.

Netbeheerder
Ook de netbeheerder voorziet in steunmaatregelen voor bedrijven die energiebesparende maatregelen nemen. Voor een geothermische warmtepomp kan de premie oplopen €57.000.

Op deze website krijg je een up-to-date overzicht van van alle soorten premies die voorzien worden voor bedrijven.

Offerte op maat

Nieuwbouw of renovatie gepland? Vraag hier een offerte aan en onze specialisten nemen vrijblijvend contact met je op.

Vraag een offerte aan